เกี่ยวกับเรา​

เกี่ยวกับเรา ทีมงาน

ทีมงาน SEO POST OFFER พร้อมทำงานที่ได้รับตามเป้าหมาย ตามออเดอร์ที่ได้รับมอบให้สำเร็จลุล่วง โดยสมาชิกทุกคนจะต้องยึดถือ วัฒนธรรมขององค์กร อยู่ร่วมกันอย่างสามัครคี ทำงานกันเป็นทีม สิ่งที่เราคำนึง และยึดหลักการบริการเป็นอันดับแรก คือการสร้างงาน ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ งานต้องดี สมบูรณ์แบบ รูปแบบการผลิตงานที่เป็นเอกลักษณ์  สมาชิกทุกคนในทีม พร้อมที่จะสร้างผลงาน โดยเราหลักยึดถือ ปฏิบัติ  ร่วมกันอยู่สิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกในทีมต้องพึ่งปฏิบัติ สิ่งที่ยึดถือนี้เป็นแนวทางที่ที่ขับเคลื่อนพวกเราให้ก้าวต่อไป ในอนาคต

Mission พันธกิจ

เป้าหมายของเราคือ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ส่งต่อให้ธุรกิจลูกค้ามีความเจริญขึ้น สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทีมให้สมบูรณ์เพื่อ พร้อมสร้างความประทับใจในให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด

Vision วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเรา เมื่อเรามีเป้าหมายงานที่ชัดเจนแล้ว ในอนาคตเราจะสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ สร้างมีอิสระเสรี สร้างระบบการทำงานที่ทันสมัย ทุกคนมีส่วนร่วมกับทีม ทำงานเป็นทีมเวิร์ค สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพราะเราเชื่อว่า ผลงานที่ประสิทธิภาพ เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่ดี

Values คุณค่า

ยึดหลักตามเป้าหมาย ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เดินตามแผนวิสัยทัศน์ 

วัดผลจากความพึ่งพอใจ เก็บรับคำแนะนำ ติชม feedback 

ปัญหาทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะแก้ไข ปรับปรุงเพื่อพัฒนา ผลผลิตให้ดีขึ้น 

 เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

 

Online Marketing

 เรียนรู้การทำการตลาดอออนไลน์สมัยใหม่ ช่องทางการทำเงินออนไลน์ อัพเดทธุรกิจออนไลน์สมัยใหม่

Content Marketing

รูปแบบการเขียนคอนเทนต์สมัยใหม่ การทำสื่อออนไลน์ให้น่าติดตาม วิธีสร้างแรงดึงดูดผู้บริโภค บทความมาเก็ตติ้ง เทรนการสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงดูดลูกค้า

เกี่ยวกับเรา
ปิดเมนู